הדרכות בתחום התקשורת הבין-אישית


'אל כיזב ממנוע' (השקר – אסור)!!..? – השקר. תפיסתו ותפקידו בחברה המוסלמית. סיבות ומניעים לשקר. מערכת השיקולים האישית לאמירת שקר, טכניקות התמודדות עם שקר וכלים לאבחון סימני אמת ושקר.

תקשורת מילולית (ורבלית) דגשים מקצועיים בתחום התקשורת המילולית. סוגי השאלות והתאמתן לסיטואציות שונות.

תקשורת בלתי – מילולית 'שפת הגוף' הכרה ושליטה במרכיבי 'שפת הגוף', יסודות וכלים בקריאת סימני 'שפת הגוף', שיפור 'שפת הגוף' האישית, הבדלים בין – תרבותיים, שיפור יכולת קליטת מסרים, טיוב העברת מסרים, ועוד.

מניעים לשיתוף פעולה / אי-שיתוף פעולה מדוע נזכה בשת"פ ומהן הסיבות לאי-שת"פ. כיצד ניתן לשנות מצב של העדר שת"פ או שת"פ חלקי.

טכניקות ליצירת השפעה ושליטה / טכניקות יצירת אמפטיה כלים מעשיים לשליטה באינטראקציה עם אחר. שיטות וטכניקות לשיפור משמעותי בתקשורת בין-אישית.

 נהול מו"מ – טכניקות ודגשים כולל מיקוד לחברה המוסלמית.

 


 מה אנו מציעים: האיסלאם בהיבט מבצעי – הדרכות | קורסי מתשאלים | שפה ערבית מדוברת | תקשורת בין-אישית | סיורים