הדרכות בתחום התקשורת הבין-אישית


'אל כיזב ממנוע' (השקר – אסור)!!..? – השקר. תפיסתו ותפקידו בחברה המוסלמית. סיבות ומניעים לשקר. מערכת השיקולים האישית לאמירת שקר, טכניקות התמודדות עם שקר וכלים לאבחון סימני אמת ושקר.

תקשורת מילולית (ורבלית) - דגשים מקצועיים בתחום התקשורת המילולית. סוגי השאלות והתאמתן לסיטואציות שונות.

תקשורת בלתי – מילולית 'שפת הגוף' - הכרה ושליטה במרכיבי 'שפת הגוף', יסודות וכלים בקריאת סימני 'שפת הגוף', שיפור 'שפת הגוף' האישית, הבדלים בין – תרבותיים, שיפור יכולת קליטת מסרים, טיוב העברת מסרים, ועוד.

מניעים לשיתוף פעולה / אי-שיתוף פעולה - מדוע נזכה בשת"פ ומהן הסיבות לאי-שת"פ. כיצד ניתן לשנות מצב של העדר שת"פ או שת"פ חלקי.

טכניקות ליצירת השפעה ושליטה / טכניקות יצירת אמפטיה - כלים מעשיים לשליטה באינטראקציה עם אחר. שיטות וטכניקות לשיפור משמעותי בתקשורת בין-אישית.

 נהול מו"מ – טכניקות ודגשים כולל מיקוד לחברה המוסלמית.

 


 מה אנו מציעים: האיסלאם בהיבט מבצעי – הדרכות | קורסי מתשאלים | שפה ערבית מדוברת | תקשורת בין-אישית | סיורים