האסלאם בהיבט מבצעי


"…הכרת תרבותו ואורחות חייו של האחר מונעת חשש, איבה ותוקפנות שמקורם מהלא – נודע…"

רקע


החברה מציעה הכשרה ייחודית להכרת החברה הערבית והמוסלמית, המתאימה ישירות לצרכיו הייחודיים של הלקוח.  ההכשרה המקנה כלים מבצעיים לפעילות בשטח,  פרי פיתוח מומחי החברה מתבססת על ניסיון עשיר ורב שנים של מגע קרוב ורציף עם האוכלוסייה הערבית והמוסלמית.

מומחי החברה משלבים שליטה בשפה הערבית, ידע מעמיק במסורת, דת, אורחות – חיים ודפוסי התנהגות של האוכלוסייה.

ההכשרה המתמקדת בתחומי התרבות והאינטראקציה הבין – אישית מאפשרת להכיר השוני שבין התרבויות במטרה לגשר ביניהן, מקנה כלים מקצועיים במטרה ליצור ולשדרג שינוי תודעתי ביחס ובהתייחסות אל האוכלוסייה הערבית והמוסלמית ולשפר האינטראקציה, כל זאת דרך הכרת הבדלי הדת, השפה, התרבות, אורחות החיים ודפוסי החשיבה.

ההכשרה עוסקת בנקודות חיכוך ומגע שבין כוחות בטחון לאוכלוסיה אזרחית, מהן – מחסומים, חיפושים, מעצרים, תצפיות, תחקורים ופעילות מבצעית לסוגיה, ברמת המפקד, הלוחם והמתשאל הקרבי, זאת במטרה לאפשר מיצוי והפקת מודיעיני טקטי עדכני .

ההדרכות מתבצעות בכיתת הלימוד, סיורים, סימולציות ובתרגילי בשטח ומקנות ידע רב לצד כלי עבודה יישומיים לצמצום תקלות וחיכוכים שמקורם בתקשורת לקויה ואי-הבנות על רקע תרבותי, שיפור יכולת הפקת מידע איכותי בזמן אמת, קיצור זמן הטיפול, צמצום נזקי תדמית ושיפור תחושת הביטחון העצמי של בוגרי ההכשרה.

החברה הינה ספק משרד הביטחון ומשטרת ישראל.

ספק לצבא האמריקאי ומשרד ההגנה ההולנדי.

 

מדריכי החברה בתרגיל שטח מבצעי עם יחידה מובחרת


%d7%9e%d7%97%d7%91%d7%9c%d7%aa-%d7%a0%d7%95%d7%a9%d7%90%d7%aa-%d7%97%d7%92%d7%95%d7%a8%d7%aa-%d7%a0%d7%a4%d7%a5

הכנות מדמה מחבלת נושאת חגורת נפץ

%d7%9e%d7%92%d7%a2-%d7%9e%d7%91%d7%a6%d7%a2%d7%99-%d7%a2%d7%9d-%d7%a7%d7%91%d7%95%d7%a6%d7%aa-%d7%a0%d7%a9%d7%99%d7%9d

מגע מבצעי עם קבוצת נשים

%d7%aa%d7%97%d7%a7%d7%95%d7%a8-%d7%a0%d7%9b%d7%91%d7%93-%d7%9e%d7%a7%d7%95%d7%9e%d7%99

תחקור נכבד מקומי

%d7%9e%d7%92%d7%a2-%d7%a2%d7%9d-%d7%a0%d7%9b%d7%91%d7%93-%d7%9e%d7%a7%d7%95%d7%9e%d7%99

מגע עם נכבד מקומי

%d7%aa%d7%97%d7%a7%d7%95%d7%a8-%d7%90%d7%99%d7%a9%d7%94-%d7%91%d7%a9%d7%98%d7%97

תחקור אישה בשטח

%d7%aa%d7%97%d7%a7%d7%95%d7%a8-%d7%a8%d7%90%d7%a9%d7%95%d7%a0%d7%99-%d7%a4%d7%a2%d7%99%d7%9c%d7%99-%d7%98%d7%a8%d7%95%d7%a8

תחקור ראשוני – פעילי טרור

%d7%9e%d7%92%d7%a2-%d7%a2%d7%9d-%d7%a7%d7%a8%d7%95%d7%91-%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%97%d7%aa-%d7%9e%d7%91%d7%95%d7%a7%d7%a9

מגע עם קרוב משפחתו של מבוקש

%d7%9e%d7%92%d7%a2-%d7%a2%d7%9d-%d7%a0%d7%9b%d7%91%d7%93-%d7%a6%d7%99%d7%91%d7%95%d7%a8-%d7%9e%d7%a7%d7%95%d7%9e%d7%99

מגע עם נכבד ציבור מקומי

%d7%a9%d7%98%d7%97-%d7%91%d7%a0%d7%95%d7%99

הכנות לתרגיל שטח בשטח בנוי

pas-grey