רקע


הכשרת לוחמים לתפקיד מתשאלים קרביים על ידי הקניית ידע מקצועי – מבצעי לביצוע משימתם כמסייעים למפקד הכוח, במגוון פעילויות מבצעיות (חיפושים, מעצרים, מחסומים, הובלת הכוח בשטח, תצפיות ועוד). ההכשרה הינה פרי פיתוח מומחי החברה ועוסקת בתחומי תחקור ותשאול ברמת השטח, אינטראקציה בין אישית, איתור סימנים מחשידים ועוד.

לצורך פעילות מבצעית בקרב אוכלוסייה מוסלמית, נוספות הדרכות בתחום האסלאם והתרבות הערבית בהיבטי שטח מבצעיים, ולימוד השפה הערבית המדוברת ממוקדת לתחום פעילות צבאית – מבצעית.

 

ההדרכה מקנה


 • יכולת תקשור, תשאול ותחקור –  בדגש למאפיינים הייחודיים והרגישויות החברתיות והתרבותיות
 • יכולת הפקת מידע איכותי בזמן אמת, תוך ניצול מעמיק ויסודי יותר של משך הטיפול המקצועי
 • מתן כלים מקצועיים לאבחנה מהירה בין אזרח תמים לחשוד
 • שיפור רמת בטחון הכוח הלוחם דרך מודעות לסימנים מעידים ומחשידים על רקע דתי-תרבותי-חברתי
 • התמודדות עם סימולציות שכיחות של מגע עם אוכלוסיה אזרחית על גווניה ומרכיביה השונים (נשים, ילדים, נוער, זקנים, אנשי-דת, מכובדים, אחמי"ם ועוד)
 • צמצום תקלות וחיכוכים שמקורם בתקשורת לקויה ואי-הבנות על רקע תרבותי
 • מודעות למניפולציות היריב המודע לידע החסר והלקוי
 • שיפור ניכר ביחס הסביבה אל בוגרי ההכשרה, והגברת אלמנט ההרתעה כנגד גורמים עוינים
 • רגישות למניעת משברים מקומיים/נקודתיים ורחבים
 • צמצום נזקי תדמית

 

הקורסים


 • קורס מתשאלים בסיסי, מלא ומקיף
 • קורס מתשאלים מקוצר
 • קורס מתשאלים מתקדם – לבעלי ניסיון מבצעי כמתשאלים בשטח
 • ליווי מקצועי – לצורכי בקרה, איתור ומתן מענה לצרכים מתחדשים
 • שמירת כשירות מבצעי

      ** ההדרכות מתאימות ללוחמים בסדיר ובמילואים

 


מה אנו מציעים: האיסלאם בהיבט מבצעי – הדרכות | קורסי מתשאלים | שפה ערבית מדוברת | תקשורת בין-אישית | סיורים