הדרכות בנושא תקשורת בין-אישית


תקשורת בלתי – מילולית 'שפת הגוף' הכרה ושליטה במרכיבי 'שפת הגוף', יסודות וכלים בקריאת סימני 'שפת הגוף', שיפור 'שפת הגוף' האישית, הבדלים בין – תרבותיים, שיפור יכולת  קליטת מסרים, טיוב העברת מסרים, ועוד

תקשורת מילולית (ורבלית) דגשים מקצועיים בתחום התקשורת המילולית. סוגי השאלות והתאמתן לסיטואציות שונות

דיבוביכולת הוצאת אינפורמציה מבן-השיח, טכניקות ושיטות דיבוב להרחבת המידע

מניעים לשיתוף פעולה / אי-שיתוף פעולה מדוע נזכה בשת"פ ומהן הסיבות לאי-שת"פ. כיצד ניתן לשנות מצב של העדר שת"פ או שת"פ חלקי

טכניקות ליצירת השפעה, שליטה ואמפטיה כלים מעשיים לשליטה באינטראקציה. שיטות וטכניקות לשיפור משמעותי בתקשורת בין-אישית

 ניהול מו"מ טכניקות ודגשים כולל מיקוד לחברה המוסלמית

 


מה אנו מציעים: האיסלאם בהיבט מבצעי – הדרכות | קורסי מתשאלים | שפה ערבית מדוברת | תקשורת בין-אישית | סיורים